Céljaink

modernizáció

Elősegíteni a hazai környezetbarát (elektromos és különböző hibrid technológia alapú) közlekedési megoldások, közlekedésben betöltött részarányának folyamatos növekedését, illetve az ilyen típusú közlekedési eszközök vásárlásának elősegítését

Hozzájárulni a hazai elektromos meghajtású közlekedési megoldások fejlesztéséhez és elterjedéséhez, a rapid expanzióhoz szükséges infrastrukturális háttér biztosításához nélkülözhetetlen ismeretanyag felkutatásához és értékeléséhez

ismeretanyag

Elősegíteni  különböző elektromos (és hibrid) személygépjárművek, tehergépjárművek, buszok, illetve egyéb elektromos meghajtáson alapuló közlekedési eszközök és az hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások bemutatását és népszerűsítését

Hozzájárulni a hazai és a nemzetközi magas színvonalú elektromos közlekedés biztosításához szükséges erőforrások (személyi, tárgyi, pénzügyi jellegű) megismertetéséhez, továbbá javaslattétel azok hatékony és eredményes kiaknázására

A környezetbarát közlekedési megoldásokban rejlő,  jelenlegi és jövőbeli lehetőségek, trendek ismertetése

hatékonyság

Hozzájárulni a lakossági és vállalati  elektromos (és hibrid) gépjárművek használatában rejlő lehetőségek maximális kiaknázásához

Az elektromobilitás, az ehhez szükséges energia előállítás és felhasználás, illetve a településfejlesztés és városüzemeltetés területeinek összekapcsolása, a területek közötti szinergiák kihasználása, optimalizálási lehetőségek felkutatása, illetve az implementálási lehetőségek szakmai támogatása és népszerűsítése

Innováció

Az innovatív, elektromosságon alapuló technológiák költséghatékony és biztonságos alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata, illetve a jelenlegi és jövőbeli lehetőségeinek, trendjeinek bemutatása az adott terület összes belső és külső érintettjei számára

Az elektromobilitás, társadalomra és környezetre gyakorolt hatásainak elemzése és azok negatív hatásainak csökkentésére irányuló javaslattétel az új, innovatív technológiák alkalmazásával, illetve ezen megoldások és eredmények széles körben történő ismertetése

társadalom

Elősegíteni (magán és jogi személyeknek egyaránt) az elektromos technológián alapuló gépjárművek kiválasztásának és beszerzésének folyamatát

A hazai elektromobilitási közlekedési kultúra formálásban szignifikáns szerepvállalás

Hozzájárulni a 21.századi vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) koncepció formálásához a hazai elektromobilitás népszerűsítésén keresztül, továbba a hazai állami és magánszektorban működő vállalatok részére nyújtott tanácsadások biztosításához

architecture-buildings-city-2603464

kooperáció

Kölcsönös együttműködésen alapuló kapcsolatrendszer kialakításának elősegítése az elektromobilitáshoz kapcsolódó hazai és nemzetközi szabályozó, törvényalkotó intézményekkel, az egyes területeken tevékenykedő iparági szereplőkkel, illetve a hasonló célok és tevékenységek mentén működő non-profit társaságokkal, civil szervezetekkel

jogalkotás

Az elektromobilitásra vonatkozó hazai hatályos törvények és szabályozások elemzése, illetve azok módosítására és kiegészítésére történő javaslattétel, mely többek között alapdokumentumként, iránymutatásként szolgálhatnak a döntéshozók számára

Az Európai Uniós és a magyar törvényhozás, jogszabályalkotás figyelemmel kísérése, a jogszabályi környezet harmonizálására történő javaslattétel, a döntéshozók szakmai támogatása

megvalósítás

Nemzetközi „best practice”-ek, benchmarkok felkutatásának és felhasználásának elősegítése a hazai elektromobilitás tervezésében és szervezésében, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb, elsősorban össztársadalmi szempontból kiemelt fontosságú területeken