tevékenységeink

KOMMUNIKÁCIÓ

Szakmai véleménynyilvánítás az elektromobilitás terjedéséhez kapcsolódó témakörökben

Elektromobilitáshoz kapcsolódó hazai és nemzetközi hírek ismertetése, azok szakmai véleményezése

A hazai elektromobilitás elterjedésének támogatása során előálló saját tudás és ismeretanyag online és offline kommunikációs platformokon történő publikálása és terjesztése

EGYÜTTMŰKÖDÉS

Stratégiai együttműködések és kooperatív kapcsolatok kialakítása és fenntartása a hazai szabályozó intézményekkel, ágazati szereplőkkel, non-profit, illetve egyéb civil szervezetekkel

tesztelés

Elektromos meghajtáson alapú gépjárművek és egyéb eszközök tesztelése. A tesztek objektív és szubjektív elemeinek ismertetése, elősegítve a magyar polgárok gépjárművásárlási döntéseinek meghozatalát

oktatás

A megfogalmazott célok elérése és a megjelölt feladatok teljesítése eredményeként előálló tudásanyag, elemzések, oktatás minden szintjén történő hasznosításának elősegítése

Az átfogó elektromobilitási témakörhöz szervesen kapcsolódó alap, közép, és felsőfokú oktatásba történő bekapcsolódás

elemzés

Átfogó lokális és országos lefedettségű elemzések, háttéranyagok, döntés-előkészítő dokumentumok elkészítése, munkafolyamatokban történő részvétel

Az Egyesület támogató és szponzor szervezetek tevékenységének támogatása átfogó szakmai elemzésekkel, illetve egyéb, az elektromobilitás területét érintő tanácsadással

Népszerűsítés

Elektromobilitás népszerűsítését elősegítő találkozók, események hazai szervezése

Az elektromobilitáshoz kapcsolódó, annak kiemelt területeihez tartozó előadások, konferenciák, kerekasztal beszélgetések, vitanapok szervezésében elemi szerepvállalás

támogatás

Komplex szakmai és esetleges pénzügyi támogatás biztosítása feltörekvő, az elektromobilitás területént tevékenykedő, innovatív technológiai megoldásokat kínáló innovatív (start-up) vállalkozások számára, illetve azok bemutatása pénzügyi befektetőknek

Különböző, az elektromobilitáshoz szervesen kapcsolódó szakmai pályázatok, versenyek kiírása és lebonyolítása

érdekképviselet

Az Európai Unió, az elektromobilitás területére vonatkozó jogszabály alkotásának, illetve egyéb nemzetközi szervezetek ajánlásainak nyomon követése, továbbá javaslattétel az országok közötti jogharmonizációs törekvésekre, a területen történő együttműködés támogatása

Az elektromobilitás érintettjeinek az érdekképviselete, mely kiemelt jelentőséggel magában foglalja az elektromos gépjárműveket használó magyar honfitársaink érdekképviseletét is

tanácsadás

Az elektromobilitás területéhez tartozó ágazati szereplok (állami és magántulajdonban lévő vállalatok, szervezetek) részletes ismertetése, az általuk kínált komplex termék és szolgáltatási portfólió bemutatása, illetve a termék és szolgáltatásfejlesztésben történő tanácsadás.

Önkormányzatok számára

Olyan előremutató, az elektromobilitás szempontjából nélkülözhetetlen információkat biztosítunk, melyek segítik a töltőállomások telepítésének optimalizálsát, illetve az egyéb, önkormányzati feladatrendszert

  • Kutatások
  • Tanulmányok
  • Know-How
  • Tanácsadás

gépjárműgyártók és forgalmazók számára

A gépjárműgyártók igényeit tolmácsoljuk a szegmens többi szereplője számára, hogy a rendszer a lehető leghatékonyabban üzemelhessen

  • Szabványok
  • Hálózat
  • Támogatások
  • Autótesztek